AmatlyTEKLIP

Iň Amatly Teklipler TMRU AgzalykGirelge
Baş sahypaTeklip goşmak

“Dogry Hasabat” Hojalyk Jemgyýeti

Дата:31.03.2017 Просмотров:1800

“Dogry Hasabat” Hojalyk Jemgyýetiniň maksady – milli we daşary ýurt telekeçiligiň wekillerini elýeterli we professional kömegi bilen üpjün etmekdir.

Telekeçilik işiň üstünlikli alnyp barylmagy üçin, HJ oňaýly şertiň emele gelmegine uly goşant goşmaga çalyşýandyr.

“Dogry Hasabat” Kompaniýasy - köp ugurlydyr.
Hyzmatlarymyz:
Buhgalterçilik Hyzmatlary
HK, HJ we şahamçalary açmak-hasaba goýmak
HK, HJ we şahamçalary ýapmak-likwidirlemek
Işgär Üpjünçiligi
Mahabat Hyzmatlary
Saýt döretmek
Import-Eksport

Salgy:

«Dogry Hasabat» Hojalyk Jemgyýeti
744000 Aşgabat, Türkmenistan
Oguzhan şaýoly 207, Ofis № 316
Telefon: (+993)(12) 95 77 53
Telefon: (+993)(66) 30 37 84
http://www.dogryhasabat.com
http://buhasap.com

Ilkinji teswiri Siz ýazyň Teswir goşmak üçin sistema giriň


internet-buhgaltercilik Turkmenistan buhasap.com


Следите за Нами:
VKontakte Odnoklassniki Moy Mir Line
Elektron salgy
Açarsöz
Ýatda tut
Açarsözi ýatdan
çykardyňyzmy?
Registrasiýa bolmak

Haklar doly goralan
2014-2017 Teklip.com
Ulanyjylar tarapyndan çap edilen teklipler boýunça
www.teklip.com hiç hili jogapkärçiliňi öz üstüne almaýar